Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2019, Vol. 5, Issue 6, Part C

S. No. Title and Authors Name Country
1
Depiction of horse treatment in Agnipurana
Biniya AB
pages: 130-132  |  187 views  53 downloads
India
2
अकथितं चेति सूत्रार्थविचार
Abhay Singh
pages: 133-136  |  207 views  52 downloads
India
3
Sri Ramanujas Gadyatriya as precursor of Bhakti
Dr. Sujatha Raghavan
pages: 137-141  |  640 views  51 downloads
India
4
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (यथासादृश्ये, यावदवधरणे, सुप्प्रतिना मात्रार्थे, अक्षशलाकासंख्याः परिणा, अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या, आङ् मर्यादाभिविध्योः, लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये, अनुर्यत्समया, यस्य चायामः, पारे मध्ये षष्ठ्या वा, सङ्ख्या वंश्येन, नदीभिश्च, अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्, द्विगुश्च)
नारायण गुप्ता
pages: 142-145  |  683 views  47 downloads
India
5
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव- पश्चाद्यथानुपूव्र्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु)
नारायण गुप्ता
pages: 146-150  |  616 views  30 downloads
India
6
स्नातकस्तरे व्यवसायिकनिर्देशनस्य महत्वम्
अनुप बाइल
pages: 151-154  |  654 views  41 downloads
India
7
शब्दशास्त्रस्य शास्त्रीयसमीक्षापुरस्सरं सर्वमयत्वं व्यावहारिकत्वं लोकोपयोगित्वञ्च
डॉ. बैकुण्ठ नाथ शुक्ल
pages: 155-164  |  636 views  50 downloads
India
8
संस्कृतशास्त्रेषु सर्जनात्मकतायाः अवधारणा
गौराङ्ग मुखार्जी
pages: 165-168  |  261 views  66 downloads
India
9
समकालीन हिन्दी उपन्यास - बदलते जीवन मूल्य
नीतू कुमारी, ललित कुमार
pages: 169-171  |  179 views  31 downloads
India
10
नाट्यशास्त्रोक्तानि शिक्षातत्त्वानि
पूजाघोष
pages: 172-175  |  217 views  58 downloads
India
11
सूर्यग्रहणविमर्शः
डॉ. प्रसाद गोखले
pages: 176-180  |  185 views  40 downloads
India
12
भारतीय धर्म की अवधारणा
डाॅ॰ देव निरंजन झा
pages: 181-183  |  653 views  180 downloads
India
13
वैज्ञानिक दृष्टिकोण में संस्कृत भाषा का विज्ञान में महत्त्व
Dr. Arun Kumar Porel
pages: 184-187  |  540 views  76 downloads
India
14
वैदिकसाहित्य में मनुष्यजीवन
डॉ.कपिलदेव हरेकृष्ण शास्त्री
pages: 188-191  |  151 views  25 downloads
India
International Journal of Sanskrit Research

International Journal of Sanskrit Research


Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.