Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2019, Vol. 5, Issue 6, Part C

S. No. Title and Authors Name Country
1
Depiction of horse treatment in Agnipurana
Biniya AB
pages: 130-132  |  226 views  68 downloads
India
2
अकथितं चेति सूत्रार्थविचार
Abhay Singh
pages: 133-136  |  267 views  88 downloads
India
3
Sri Ramanujas Gadyatriya as precursor of Bhakti
Dr. Sujatha Raghavan
pages: 137-141  |  753 views  106 downloads
India
4
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (यथासादृश्ये, यावदवधरणे, सुप्प्रतिना मात्रार्थे, अक्षशलाकासंख्याः परिणा, अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या, आङ् मर्यादाभिविध्योः, लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये, अनुर्यत्समया, यस्य चायामः, पारे मध्ये षष्ठ्या वा, सङ्ख्या वंश्येन, नदीभिश्च, अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्, द्विगुश्च)
नारायण गुप्ता
pages: 142-145  |  763 views  74 downloads
India
5
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव- पश्चाद्यथानुपूव्र्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु)
नारायण गुप्ता
pages: 146-150  |  681 views  44 downloads
India
6
स्नातकस्तरे व्यवसायिकनिर्देशनस्य महत्वम्
अनुप बाइल
pages: 151-154  |  724 views  57 downloads
India
7
शब्दशास्त्रस्य शास्त्रीयसमीक्षापुरस्सरं सर्वमयत्वं व्यावहारिकत्वं लोकोपयोगित्वञ्च
डॉ. बैकुण्ठ नाथ शुक्ल
pages: 155-164  |  744 views  108 downloads
India
8
संस्कृतशास्त्रेषु सर्जनात्मकतायाः अवधारणा
गौराङ्ग मुखार्जी
pages: 165-168  |  334 views  115 downloads
India
9
समकालीन हिन्दी उपन्यास - बदलते जीवन मूल्य
नीतू कुमारी, ललित कुमार
pages: 169-171  |  250 views  82 downloads
India
10
नाट्यशास्त्रोक्तानि शिक्षातत्त्वानि
पूजाघोष
pages: 172-175  |  265 views  81 downloads
India
11
सूर्यग्रहणविमर्शः
डॉ. प्रसाद गोखले
pages: 176-180  |  225 views  56 downloads
India
12
भारतीय धर्म की अवधारणा
डाॅ॰ देव निरंजन झा
pages: 181-183  |  1124 views  594 downloads
India
13
वैज्ञानिक दृष्टिकोण में संस्कृत भाषा का विज्ञान में महत्त्व
Dr. Arun Kumar Porel
pages: 184-187  |  678 views  111 downloads
India
14
वैदिकसाहित्य में मनुष्यजीवन
डॉ.कपिलदेव हरेकृष्ण शास्त्री
pages: 188-191  |  213 views  42 downloads
India

Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.